35-lecie ROD "Zalesie" - ROD Zalesie w Pile

Przejdź do treści

35-lecie ROD "Zalesie"

Aktualności
Historia ROD "Zalesie"
Ogród działkowy "Zalesie" założony został 1980 r., na obszarze ok. 28 hektarów ziemi położonej na obrzeżach miasta Piły. Rok później, naczelnik Gminy Szydłowo przekazał w/w teren, który stanowił własność Skarbu Państwa- Państwowy Fundusz Ziemi, na rzecz Pracowniczych Ogrodów Działkowych w Pile nieodpłatnie w zarząd i użytkowanie na czas nieokreślony, w ręce Pana Konstantego Kuropatnickiego wiceprzewodniczącego Wojewódzkiego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Pile. W 1997 r. POD "Zalesie" uzyskał wpis do księgi wieczystej i został umieszczony w rejestrze Krajowej Rady PZD.
Od samego początku, działkowicze zabrali się do pracy. W ruch poszły łopaty, kilofy. W pocie czoła wszyscy zabrali się do usuwania kamieni z przydzielonych parceli. Po ciężkiej pracy przychodził czas na zasłużony odpoczynek i planowanie dalszych działań.
Obecny wygląd, ogród zawdzięcza pracy zaangażowanych ludzi, którzy swój wolny czas poświęcili na upiększanie działek. W naszym ogrodzie każda działka jest piękna. Każda działka jest niepowtarzalna. Każda ma swój urok.
Prezesi ROD "Zalesie"
W latach 1982- 1984 pełnomocnikiem d/s zagospodarowania ogrodu i pierwszym gospodarzem został pan Alojzy Rudnicki. W styczniu 1983 r. został powołany pierwszy Zarząd POD "Zalesie"- na jego czele stanął pan Ryszard Grobelny, który objął stanowisko prezesa ROD "Zalesie" do czerwca 1988 r. W latach 1988- 1990 funkcję prezesa pełnił pan Henryk Jankowski. Po nim stanowisko objął pan Zdzisław Warchoł, który prezesował do 1995 r. Od 1995 r. do chwili obecnej prezesem jest pan Andrzej Krogulec.

Funkcjonowanie ogrodu zawdzięczamy również, a może przede wszystkim działkowcom, którzy tworzą społeczność pracującą na wciąż zmieniający się wygląd naszego ogrodu. Również członkowie Zarządu Ogrodu "Zalesie", którzy od 1983 r., w zmieniającym się składzie, czuwają nad sprawami i inwestycjami. Przedstawiciele zarządu corocznie, aktywnie uczestniczą w Zjazdach Wojewódzkich, gdzie prezentują sprawozdania z działalności Ogrodu i przedstawiają pomysły dalszych modyfikacji. Na codzień czuwają nad przestrzeganiem praw działkowców, rozwiązują problemy na spotkaniach zarządu, kontroluja funkcjonowanie ogrodu oraz przekazują sugestie właścicieli działek, zatwierdzają inwestycje i promują Ogród Działkowy w prasie, mediach.
Inwestycje i modernizacje
W latach istnienia ogrodu działkowego przeprowadzono na jego terenie inwestycje i modernizacje:
- ogrodzono działki i zamontowano dwie bramy i cztery furtki
- zakupiono i postawiono słupy stacji transformatorowej
- postawiono barakowóz, który pełnił tymczasową funkcję budynku socjalno- biurowego
- przejęto budynek hydroforni, dokonano odwiertu studni głębinowej i zainstalowano pompę głębinową, sprężarkę i wodomierz
- założono sieć wodociągową wzdłuż alejek i wybudowano studzienki odwadniające

- dostarczono betonowe krawężniki
- postawiono szalety
- doprowadzono linię wysokiego napięcia i rozprowadzono sieć elektryczną po działkach
- wyznaczono drogę dojazdową i miejsca na parkingi
- wymieniono linę wysokiego napięcia z kablowej ziemnej na linię napowietrzną
22.02.1997 r., walne zebranie członków ROD "Zalesie" przyjęło uchwałę w sprawie budowy Domu Działkowca. Prace rozpoczęto jesienią 1999 r. i kontynuowano w kolejnych latach. W Domu Działkowca organizowane są zebrania działkowców i zarządu, spotkania towarzyskie, imprezy okolicznościowe.
W inwestycjach na terenie ROD "Zalesie", głównie w założeniu i poprowadzeniu elektryfikacji parcytypował Urząd Miasta Piły, który pokrył większość kosztów. Podziękowania należą się rówież działającym w latach 1981- 1990 Zakładom Pracy, którzy sponsorowali wybrane inwestycje.
Nagrody i wyróżnienia
Wielu naszych członków zarządu i działkowców otrzymało wyróżnienia i odznaczenia "Zasłużonego Działkowca". Wielu pasjonatów działek uczestniczyło w przedsięwzięciach na szczeblu miejskim i wojewódzkim, odnosząc sukcesy w takich konkursach jak "Wzorowa działka" uzyskując wysokie lokaty.
Imprezy i uroczystości w ROD "Zalesie"
Przez kilka lat, społecznicy naszego ogrodu przygotowywali i organizowali wystawy plonów na KORSO. W specjalnie przygotowanych aranżacjach mieszkańcy Piły, przedstawiciele władz i zaproszeni goście mogli podziwiać zbiory działkowców. Te imprezy były dobrą okazją do podsumowania konkursów dla działkowców: Wzorowa działka, Najpiękniejsze stoisko, Najpiękniejszy kosz kwiatów. Uczestnicy otrzymywali dyplomy i nagrody ufundowane przez sponsorów, m.in.: prezydenta miasta, przewodniczącego Rady Miejskiej, starosty powiatu oraz firm ogrodniczych np. Iglak.
W kalendarz imprez i uroczystości dla  działkowców wpisały się obchody z okazji Dnia Dziecka oraz na pożegnanie lata- Dzień Działkowca. Plenerowe festyny cieszą się zainteresowaniem starszych i młodszych właścicieli działek, którzy uczestniczą w nich z całymi rodzinami. Prezes i członkowie zarządu oraz chętne osoby zapewniają wszystkim uczestnikom atrakcje sportowe, w których można sprawdzić swoje umiejętności, np.: zręcznościowe "łowienie ryb", rzuty do tarczy, szybkość i równowagę "przenoszenie jajka na łyżce", artystyczne- rysowanie kredą na chodniku, i wiele innych. Uczestnicy sportowych konkurencji otrzymują od prezesa dyplomy i drobne upominki. Dla spragnionych czeka bufet, którym opiekują się sympatyczne działkowiczki a spragnieni znajdą w nim małe "co nieco". Festynom towarzyszą dźwięki muzyki, przy której można się zrelaksować i potańczyć.
XXXV lecie ROD "Zalesie"
Tegoroczny festyn z okazji Dnia Działkowca ma szczególny charakter- obchodzimy bowiem 35- lecie istnienie naszego ogrodu. Praca działkowców z "Zalesia" przekłada się na piękny i reprezentacyjny wygląd całego ogrodu działkowego. Użytkownicy działek są pełni zaangażowania w kształtowanie środowiska przyrodniczego, pielęgnację ziemi oraz rozwijania pasji.
Z okazji  35- lecia ROD "Zalesie", wszystkim działkowcom dziękujemy za pasję i umiłowanie do przyrody,
które propagują wśród młodszych ludzi i dzieci.
Prezesowi i Zarządowi dalszych sukcesów w prowadzonej działalności i kolejnych jubileuszy.


Wróć do spisu treści