Dokumenty do pobrania - ROD Zalesie w Pile

Przejdź do treści

Dokumenty do pobrania

Prawo
Umowa przeniesienia prawa do działki
Wzór wniosku o zawarcie umowy dzierżawy działkowej ze współmałżonkiem
Oświadczenie o wstąpieniu w prawa do działki po zmarłym współmałżonku
Wniosek osoby bliskiej o ustanowienie prawa po zmarłym dziakowcu
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów.
Wróć do spisu treści