Plan zagospodarowania-pomiary - ROD Zalesie w Pile

Przejdź do treści

Plan zagospodarowania-pomiary

Aktualności
Plan Zagospodarowania – pomiary
 
W dniach od 9 do 12 maja na terenie ogrodu zostaną przeprowadzone pomiary, celem sporządzenia planu zagospodarowania naszego ogrodu.
 
Jest to jedno z głównych zadań realizowanych ze środków pochodzących z przyznanego Grantu (szczegóły dostępne na stronie internetowej ROD Zalesie).  Do przeprowadzenia prawidłowych pomiarów niezbędne jest właściwe oznaczenie granic poszczególnych działek. W związku z powyższym prosimy wszystkich działkowców o oznaczenie granic działki w widoczny sposób: np. poprzez umieszczenie kolorowej chorągiewki na palikach w narożnikach działki (paliki oraz chorągiewki dostępne są w biurze zarządu).
 
Prosimy działkowców o udostępnienie działki   (zostawienie otwartej furtki)  przypadku braku możliwości osobistego udostępnienia działki w wyznaczonym terminie .
 
Zarząd ROD Zalesie
 
Wróć do spisu treści