Prawo - ROD Zalesie w Pile

Przejdź do treści

Prawo

Prawo
13 grudnia 2013 roku została uchwalona nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, która weszła w życie 19 stycznia 2014 roku.
W załączeniu ujednolicony tekst ustawy o ROD, który zawiera zmiany wprowadzone przez ustawę z 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (potocznie nazywaną "Stop Rozbiórkom Altan").
STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW uchwalony przez XII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w dniu 2 lipca 2015 roku ze zmianami wprowadzonymi przez XIII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w dniu 9 grudnia 2017 roku
Statut PZD
RGULAMIN RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO uchwalony przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców w dniu 1 października 2015 roku ze zmianami wprowadzonymi w dniu 28czerwca 2018 roku
Regulamin ROD

ZASADY WYCINKI DRZEW I KRZEWÓW
Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, która weszła w życie 17 czerwca 2017 r., w znacznym zakresie zmieniła dotychczasowe zasady usuwania drzew i krzewów – także na działkach w ROD.
Podkreślenia jednak wymaga, że działkowcy nie zostali objęci ogólnym wyłączeniem od uzyskiwania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów. Uprawnienie to zostało bowiem przyznane jedynie osobom fizycznym, które są właścicielami nieruchomości. Działkowiec zaś jest wprawdzie właścicielem nasadzeń, natomiast nieruchomość (działka) jest przez działkowca dzierżawiona.
Niemniej jednak nowelizacją wprowadzono znaczące zmiany w określaniu obwodów drzew, których wycinka nie wymaga zezwolenia - co wpływa na rozszerzenie zakresu swobody działkowców. Od 17 czerwca 2017 r. działkowiec może bowiem bez zezwolenia dokonać wycinki drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
• 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego;
• 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
• 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Zmieniły się też zasady usuwania krzewów. Działkowiec może teraz bez zezwolenia usunąć krzew lub krzewy rosnące w skupisku o powierzchni do 25 m². A zatem nie ma już znaczenia wiek krzewu, lecz powierzchnia, jaką krzewy zajmują.
Niezmienne pozostają zasady wycinki drzew i krzewów owocowych; działkowcy nadal mogą je usuwać z działki bez konieczności uzyskiwania zezwolenia organu administracji.
Wniosek o wycięcie drzew lub krzewów działkowiec winien złożyć do Wójta Gminy Szydłowo, na terenie której znajduje się ROD „Zalesie” za pośrednictwem Zarządu ROD „Zalesie”.
Wymagane dokumenty i sposób postepowania:
1. Wniosek działkowca do Zarządu ROD „Zalesie” o wydanie wypisu z ewidencji działek potwierdzającego posiadanie prawa do działki.
2. Wniosek o wycięcie drzew lub krzewów wg. wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Gminy Szydłowo lub do pobrania tutaj...
3. Rysunek lub mapa określający położenie drzewa lub krzewów w stosunku do granic działki.
Zamiar usunięcia drzew lub krzewów proszę zgłaszać w siedzibie Zarządu ROD „Zalesie” , lub telefonicznie 505-494-350.
UWAGA !!! samowolne usuniecie drzew lub krzewów (przy wymiarach powyżej dopuszczalnych norm) zagrożone jest wysoką karą grzywny.


Wróć do spisu treści