Zarząd ROD

1.  Zarząd ROD „Zalesie” w Dolaszewie:
skład zarządu po Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym w dniu 11.05.2024r.

Prezes: Iwona Krzaczkowska działka nr 499, tel. 600-324-233

Wiceprezes: Radosław Pankowski działka nr 608, tel.  535-133-728

Sekretarz: Brygida Donder   działka  nr  6

Skarbnik: Edward Malinowski działka nr 190

Członkowie Zarządu:

Janusz Urlewicz działka nr 562,

Wojciech Dąbrowski działka nr 407,

Mariusz Lewandowski  działka nr 222 .

2. Komisja Rewizyjna ROD „Zalesie” w Dolaszewie:
skład komisji po Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym w dniu 11.05.2024r.

Przewodniczący:  Wojciech Nosek

Sekretarz: Barbara Hannes

Członek: Katarzyna Sykutera – Świerczyńska .