Grant z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa

Zarząd ROD Zalesie informuje o pozyskaniu Grantu z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa.

Pozyskane fundusze przeznaczone zostały na realizację poniższych zadań:

1. Nasadzenie roślinności odstraszającej komary oraz roślin miododajnych

2. Sporządzenie planu zagospodarowania ROD

3. Zakup urządzenia do rozdrabniania gałęzi

4. Utworzenie ścieżki edukacyjnej

5. Zakup i montaż boxu na odpady zielone

6. Budowa placu zabaw

7. Montaż systemu monitoringu