Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze

Zarząd ROD Zalesie informuje, że w dniu 11maja 2024 r odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze.

Poniżej najważniejsze informacje:

Walne Zebranie   zatwierdziło  wysokość opłaty ogrodowej za rok 2024.

Poniżej elementy składowe opłaty w bieżącym roku:

1.     opłata ogrodowa – 0,90zł za m2;  dla działki 400 mopłata wynosi 360 zł. (0,90złx400 m2)

2.     opłata członkowska     – 6 zł

3.     opłata energetyczna  – 0zł

4.     opłata wodna   – 30 zł

5.     opłata za wywóz śmieci   – 210 zł

6.     opłata za zużycie wody (limitowaną) – 0 zł;  w ramach opłaty każdy działkowiec może zużyć w sezonie 2024r 70m3wody, po przekroczeniu limitu za każdy następny zużyty m3 wody będzie naliczana opłata w wysokości 1,50zł.

7.     opłata na realizację inwestycji: kolejny  etap wymiany ogrodzenia – 50 zł

        Dla działki o powierzchni 400m2 łączna opłata wynosi 656 zł.

Opłaty należy dokonać do dnia   30 czerwca 2024 roku na rachunek bankowy ROD Zalesie lub biurze zarządu w formie bezgotówkowej.
Nr konta: BNP PARIBAS  54 2030 0045 1110 0000 0078 5900.   

Ø Walne Zebranie  dokonało wyboru członków Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej i delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów (szczegóły w gablocie przy biurze zarządu).

Zarząd ROD Zalesie Przypomina o wnoszeniu pozostałych opłat:

– opłata za zużytą energia elektryczną    –    31-05-2024r

Mając na uwadze dbałość o wspólną infrastrukturę ogrodową,  oraz bezpieczeństwo wszystkich działkowców na terenie ROD,  zwracamy się z prośbą o nie nadużywanie wjazdów na teren ogrodu. 

Wszystkim właścicielom psów przypominamy o obowiązku posprzątania po naszych czworonożnych przyjaciołach.  Estetyczny wygląd alejek ogrodowych zapewni wszystkim działkowcom  komfort korzystania z naszego wspólnego ogrodu.

Zarząd ROD Zalesie