ROD ZALESIE PIŁA

Biuro zarządu ROD ZALESIE

 czynne jest w sezonie ogrodowym w każdą sobotę

w godz. 10 – 15 lub telefonicznie 600 324 233 .