Informacje ogrodowe - ROD Zalesie w Pile

Przejdź do treści

Informacje ogrodowe

Aktualności
O G Ł O S Z E N I A
 
NA KONIEC SEZONU DZIAŁKOWEGO
 
1. Pojemniki na śmieci oraz boksy na gałęzie wystawione będą do końca października 2022r. Po tej dacie prosimy nie wyrzucać śmieci oraz gałęzi w żadnym miejscu.
2. Zgodnie z uchwałą nr 63/2022 z dnia 09.09.2022r. dopływ wody  zostanie wyłączony w dniu 29.10.2022r o godzinie 12:00.                     Przypominamy o dopilnowaniu spuszczenia wody we wszystkich ujęciach oraz zabezpieczeniu odpływów i wodomierzy na zimę. Demontażu wodomierzy należy dokonać dopiero po komisyjnym odczycie stanu wodomierzy. Termin odczytu zostanie podany w odrębnej informacji.
3. Główna Brama Wjazdowa otwarta będzie w okresie jesiennym w dniach od 3-10-2022 do 15-10-2022 ( z wyjątkiem niedziel) w godzinach od 8:00 do 18:00.
4. Informacja o wysokości opłat za energię elektryczną dostępna jest         w biurze zarządu.
W związku z powyższym prosimy o kontakt bezpośredni, mailowy lub telefoniczny.   
Termin płatności: 30-09-2022 r.
3. Zarząd przypomina o zabraniu na zimę wszelkich wartościowych rzeczy z altany i zabezpieczeniu działki przed ewentualnymi kradzieżami itp.


______________________________________________________________
Regulamin korzystania z sieci wodociągowej ......dostępny tutaj
______________________________________________________________
Regulamin wjazdów na teren ROD "Zalesie"......dostępny tutaj
______________________________________________________________
HARMONOGRAM PLOMBOWANIA:
 
Poniedziałek 11.04,Środa 13.04 w godz. 16-19 alejki: Astrowa, Bratkowa
 
Czwartek 14.04. w godz. 16-19 alejki: Cyniowa
 
Piątek 15.04. w godz. 16-19 alejki: Cyniowa
 
Sobota  16.04. w godz. 9-17 alejki: Daliowa, Floksjowa
 
Wtorek 19.04. w godz. 9-19 alejki: Fiołkowa, Goździkowa
 
Środa 20.04. w godz. 9-19 alejki: Hiacyntowa, Irysowa, Jaśminowa
 
Czwartek 21.04. w godz. 9-19 alejki: Konwaliowa, Liliowa, Makowa, Narcyzowa, Piwoniowa, Rumiankowa, Słonecznikowa, Topolowa
 
Piątek 22.04 w godz. 9-19 alejki: Śliwkowa, Różana, Porzeczkowa, Olchowa, Nektarynkowa, Morelowa, Lipowa do dz.420
 
Sobota 23.04 w godz. 9-17 alejki: Jałonowa, Iglasta, Hortensjowa
 
Poniedziałek 25.04. w godz. 16-19 alejki: Hortensjowa
 
Wtorek 26.04 w godz. 16-19 alejki: Gruszkowa
 
Środa 27.04. w godz. 16-19 alejki: Forsycjowa
 
Czwartek 28.04. w godz. 16-19 alejki: Eukaliptusowa
 
Piątek 29.04. w godz. 16-19 alejki: Dębowa
 
Sobota  30.04 w godz. 9-17 alejki: Czereśniowa, Broskwiniowa, Agrestowa.
 
Poniedziałek, 2.05 w godz. 8-13 alejki: dodatkowo
 
Środa-Czwartek, 4-5.05 w godz. 8-13 alejki: dodatkowo
 
 
 
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA, PROSIMY DZIAŁKOWCÓW O PRZESTRZEGANIE TERMINU ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM.
_______________________________
PROBLEM ETERNITU.
Zarząd ROD „Zalesie” informuje, że składowanie eternitu na terenie współnym Ogrodu jest zabronione. Zdejmowanie eternitu i usuwanie go leży w gestii użytkownika działki i należy to zlecić wyspecjalizowanej firmie.
Każdy z działkowców musi się zwrócić z indywidualnym wnioskiem do urzędu gminy o jego     utylizację.


Ważniejsze numery telefonów:
Ogólny telefon alarmowy: 112
Pogotowie ratunkowe: 999
Straż pożarna: 998
Posterunek Policji w Szydłowie: 67 35 31 890
Dzielnicowy z Szydłowa: 786 936 449
Komenda PP w Pile: 997
Straż Leśna: tel. (67) 214 26 67, kom. 606 224 268Zarząd ROD ,,Zalesie”Wróć do spisu treści